× بستن تبلیغات
سپتامبر
22
2018

پاورپوینت اندازه گیری و کمیت های فیزیکی

پاورپوینت اندازه گیری و کمیت های فیزیکی


پاورپوینت اندازه گیری فیزیک دهم کمیت فیزیکی هر آنچه ( دما، حجم و….) که قابل اندازه‌گیری باشد کمیت فیزیکی نام دارد و می‌توان مقدار اندازه گیری شده را با یک عدد نشان داد. یکا ( واحد ) مقدار اندازه گیری شده برای هر کمیت با واحد مشخصی بیان می شود . برای مثال واحد طول، متر و واحد وزن، کیلوگرم است. کمیت اصلی آن دسته از کمیت هایی را که یکای آنها به طور مستقل تعریف شده اند، کمیت اصلی و یکای آنها را یکای اصلی می نامند . کمیت فرعی آن دسته از …

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات